Usługi

PRZEGLĄDY TECHNICZNE ROCZNE
Wykonujemy przeglądy techniczne poszczególnych urządzeń zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu.
Przeglądy techniczne potwierdzane są wpisami w paszportach technicznych poszczególnych urządzeń.

NAPRAWY BIEŻĄCE
Współpracujemy z krajowymi dystrybutorami sprzętu stomatologicznego, w oparciu o dokumentację techniczną producentów, z wykorzystaniem oryginalnych części i oprogramowania serwisowego.

MODYFIKACJA SPRZĘTU I SYSTEMÓW
Dokonujemy modyfikacji unitów stomatologicznych o nowe wyposażenie typu mikrosilniki, skalery, lampy polimeryzacyjne, lampy zabiegowe LED, piaskarki itp. W celu poprawienia wydajności Państwa pracy ulepszamy systemy sprężonego powietrza montując osuszacze powietrza, co ma bezpośredni wpływ na żywotność końcówek stomatologicznych.
Modyfikujemy i rozbudowujemy układy ssące w gabinetach stomatologicznych.

MONTAŻ SPRZĘTU STOMATOLOGICZNEGO.
Zajmujemy się montażem unitów stomatologicznych, aparatów RTG wewnątrzustnych i panoramicznych oraz autoklawów. Również demontujemy w/w sprzęt na czas remontu pomieszczeń gabinetu lub przeprowadzek na nowe lokalizacje.